ΛΕΞΙΚΟ PWT ΛΕΞΙΚΟ PWT
Βρείτε την επεξήγηση<br/>που χρειάζεστε
Βρείτε την επεξήγηση
που χρειάζεστε

Αναζητήστε εδώ επεξηγήσεις και πληροφορίες που σχετίζονται
με το νερό και τις τεχνολογίες της επεξεργασίας του.

Α
Β
Δ
Ε
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ο
Σ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Α
Άλας
Άλας χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ένωση μπορεί να προκύψει από την εξουδετέρωση ενός οξέος από μία βάση ή τους ανυδρίτες τους. ...

Το πιο γνωστό άλας: NaCl, αλάτι. Τα άλατα αποτελούνται από ένα ηλεκτραρνητικό τμήμα, που μπορεί να είναι αμέταλλο ή ηλεκτραρνητική ρίζα, και από ένα ηλεκτροθετικό, που μπορεί είναι μέταλλο ή ηλεκτροθετική ρίζα. Άλατα υπάρχουν ακόμα και στο πόσιμο νερό. Αν η εξουδετέρωση της βάσης από το οξύ είναι πλήρης, το προϊόν είναι ουδέτερο άλας. Αν η εξουδετέρωση είναι μερική, προκύπτουν, αντίστοιχα, όξινα ή βασικά άλατα.

Αυτοκαθαρισμός
Αυτοκαθαρισμός (backwash) είναι η διαδικασία πλύσης της σήτας των φίλτρων νερού. ...

Λειτουργεί διοχετεύοντας νερό με πίεση, από την εσωτερική επιφάνεια της σήτας προς την εξωτερική. Αυτή η αντιστροφή της ροής του νερού και η υποπίεση που δημιουργείται από την περιστροφική κίνηση της κεφαλής του φίλτρου, αποφράσσει τη σήτα. Τα σωματίδια που έχουν κατακρατηθεί μέσα στη σήτα, οδηγούνται κατευθείαν στο φρεάτιο αποχέτευσης. Προϋπόθεση αποτελεί μια ελάχιστη τιμή πίεσης του νερού της τάξης των 2.5bar.

Ο αυτοκαθαρισμός εξασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής σε όλο το δίκτυο σωληνώσεων, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηριδίων, ενώ μπορεί να γίνεται προληπτικά και όσο συχνά χρειαστεί.

Αποσκλήρυνση
Είναι μέθοδος που απομακρύνει τη σκληρότητα του νερού αντικαθιστώντας τις διαλελυμμένες ανεπιθύμητες ουσίες. ...

Τα άλατα της σκληρότητας (κυρίως ασβέστιο και μαγνήσιο) που δημιουργούν επικαθήσεις, αντικαθίστανται με άλατα που δεν έχουν αυτήν την ιδιότητα (νάτριο), με ιονοεναλλακτικές ρητίνες (ανταλλαγή-αντικατάσταση ιόντων). Η αποσκλήρυνση γίνεται σε ένα δοχείο που περιέχει τη ρητίνη μέσα από την οποία περνάει το σκληρό νερό. Η ρητίνη έχει την ιδιότητα να κρατάει τη σκληρότητα, αντιδρώντας με αυτήν. Η δέσμευση ασβεστίου και μαγνησίου από τη ρητίνη, σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτή θα είναι τελείως δεσμευμένη και θα σταματήσει να λειτουργεί. Τότε την αναγεννάμε χρησιμοποιώντας διάλυμα άλατος.

 

Ασβέστιο
Calcium - Ca. Υπάρχει σε όλα τα φυσικά νερά και προέρχεται από τα πετρώματα (ασβεστόλιθος, δολομίτης, γύψος) δια μέσου των οποίων διέρχεται το νερό. ...

Η συγκέντρωση ασβεστίου κυμαίνεται από μηδέν μέχρι μερικές εκατοντάδες mg/l ανάλογα με την προέλευση του νερού και συμβάλλει στην ολική σκληρότητά του. Δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και δεν έχει όριο.

Β
Βακτήριο
Τα βακτήρια είναι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με συνήθη προβλήματα ποιότητας νερού. ...

Μπορεί να προκαλέσουν μικροβιακή δυσεντερία, μικροβιακή γαστρεντερίτιδα, δερματικές και μυικές λοιμώξεις, δερματίτιδες, τυφοειδή πυρετό κ.ά.

Βάση
Βάση καλείται κάθε χημική ουσία που μπορεί να γίνει δέκτης πρωτονίων. ...

Μια βάση συνήθως περιέχει ιόντα υδροξυλίου που συνδέονται με ιόντα μετάλλων ή άλλων στοιχείων, όπως στο υδροξείδιο του νατρίου (NaOH).

Βιο-υμένας
Μεμβράνη βιολογικής υφής, η οποία αποτελείται από μικροοργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί και σχηματίσει αποικία. ...

Η μεμβράνη αυτή προσκολλάται σε υγρές ή στερεές επιφάνειες και προστατεύει τα βακτήρια εμποδίζοντας το χλώριο (μέσο απολύμανσης) να διεισδύσει και να τα εξαλείψει.

Δ
Διάβρωση ηλεκτρολυτική
Κατά το φαινόμενο της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, διαβρώνεται σταδιακά το πιο ηλεκτροθετικό από τα δύο μέταλλα που έρχονται σε επαφή. ...

Όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά µέταλλα σε επαφή ή είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με αγώγιμο υλικό και έρχονται σε επαφή/διαβρέχονται από το ίδιο υγρό (ηλεκτρολύτης), το αποτέλεσμα είναι να µετακινείται µάζα από το ηλεκτροθετικότερο µέταλλο (άνοδος) προς το λιγότερο ηλεκτροθετικό (κάθοδος).

Η ηλεκτρόλυση προσβάλλει συχνότερα υπόγειες σωληνώσεις και δεξαµενές, boilers νερού χρήσης, λέβητες θέρµανσης, δίκτυα ύδρευσης κ.ά. Τα προβλήµατα που δηµιουργεί το φαινόµενο είναι μεταξύ άλλων το κόστος επισκευών και αντικατάστασης δικτύων, απροειδοποίητες διακοπές λειτουργίας σε περιπτώσεις ζηµιάς, διαρροές (απώλεια προϊόντος, κίνδυνοι λόγω διαρροών), ρύπανση του νερού χρήσης µε µεταλλικά ιόντα και οξείδια µετάλλων και ανάπτυξη επιβλαβών µικροοργανισµών (π.χ. legionella).

Μέθοδοι αντιμετώπισης σχετικές με επεξεργασία νερού είναι: (α) Αποσκλήρυνση, απιονισμός, αντίστροφη όσμωση ώστε να αφαιρεθούν όλα διαλυτά στερεά (ανιόντα και κατιόντα) από το νερό. (β) Αποσιδήρωση, απομαγγάνωση, αφαίρεση άλλων μετάλλων όπου ειδικά φίλτρα χρησιμοποιούνται για την μείωση σιδήρου, μαγγανίου και νιτρικών στο νερό. (γ) Φίλτρανση για απομάκρυνση αιωρούμενων υλών, οσμών και οργανικών ουσιών.

Δοσομέτρηση
Τεχνολογία που συμβάλλει στην προστασία των σωληνώσεων από διάβρωση και άλατα. ...

Η χρήση δοσομετρικών συστημάτων, επιτρέπει την κατάλληλη χορήγηση χημικών πρόσθετων στο νερό ώστε να δημιουργείται ένα προστατευτικό φιλμ στο εσωτερικό των σωληνώσεων. Επίσης, με τη δοσομέτρηση απολυμαίνονται και καθαρίζονται οι συσκευές και τα δίκτυα.

Ε
Επικαθίσεις αλάτων
Τυχόν αυξημένες συγκεντρώσεις των ανθρακικών αλάτων (ασβεστίου και μαγνησίου), κάνουν το νερό σκληρό και δημιουργούν προβλήματα και φθορές σε δίκτυα, συσκευές κ.λπ. εξαιτίας των επικαθίσεων που σχηματίζουν. ...

Οι επικαθίσεις αυτές, έχουν λευκό ή υπόλευκο χρώμα και δημιουργούν κρούστα στις εσωτερικές επιφάνειες των σωληνώσεων και σε συσκευές που χρησιμοποιούν νερό. Στην κρούστα αυτή, βρίσκουν τροφή και ιδανικό πεδίο ανάπτυξης, αρκετά είδη βακτηριδίων. Ένδειξη ότι το νερό είναι σκληρό, είναι τα λευκά στίγματα που αφήνει όταν ρέει ή στάζει σε επιφάνειες της κουζίνας ή του λουτρού.

Η καταπολέμηση των επικαθίσεων αλάτων που προέρχονται από το νερό επιτυγχάνεται με την κλασική αποσκλήρυνση και την εναλλακτική προστασία από τα άλατα της BWT.

Ενεργός άνθρακας
Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα εξαιρετικά πορώδες υλικό με πολύ μεγάλη επιφάνεια προσέλκυσης και κατακράτησης ενός μεγάλου εύρους επιβλαβών μολυντών. ...

Η διαδικασία ενεργοποίησης παράγει τους πόρους που προσδίδουν τόσο υψηλές ιδιότητες προσρόφησης. Αυτό το αυξημένο εμβαδόν επιφάνειας, λόγω της μικροπορότητας, αυξάνει την ικανότητα του φίλτρου στην προσέλκυση. Ο ενεργός άνθρακας είναι άνθρακας στον οποίο έχει προστεθεί ένα ελαφρύ ηλεκτρο-θετικό φορτίο, ώστε να τον καθιστά ακόμη πιο ελκυστικό στα χημικά και τους ρύπους. Αφαιρεί αποτελεσματικά μικρομοριακές χημικές οργανικές ουσίες, χρωστικές ουσίες, άσχημες οσμές και γεύσεις, αέρια και το πολύ δραστικό χλώριο. Σε ορισμένο βαθμό αφαιρεί βαρέα και τοξικά μέταλλα όπως χαλκός, ψευδάργυρος, μόλυβδος και υδράργυρος.

Η φίλτρανση με ενεργό άνθρακα χρησιμοποιείται σε οικιακά συστήματα επεξεργασίας νερού και συμβάλλει ουσιαστικά στην τεχνολογία καθαρισμού του.

Εναλλακτική προστασία από άλατα
Μία τεχνολογική καινοτομία της BWT είναι η εναλλακτική προστασία από άλατα που προσφέρουν οι μονάδες AQA Total Energy. ...

Χρησιμοποιούν την τεχνολογία διπόλων (bipolar technology) για να μεταβάλλουν τις ηλεκτροχημικές ιδιότητες των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου στερώντας τους τη δυνατότητα σχηματισμού ανθρακικών αλάτων που επικάθηνται στις σωληνώσεις. Έτσι, προστατεύονται τα δίκτυα και οι συσκευές από τα άλατα χωρίς να αφαιρούνται τα πολύτιμα ιχνοστοιχεία από το νερό. Η μοναδική τεχνολογία των Τριών Φάσεων, περιλαμβάνει τη μετατροπή των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου σε νανοκρυστάλλους, το σχηματισμό προστατευτικής επίστρωσης για προστασία των σωληνώσεων από διάβρωση και την αναζωογόνηση του νερού διατηρώντας τα πολύτιμα ιχνοστοιχεία στο νερό. Δεν χρειάζονται αλάτι ως αναλώσιμο, όπως οι κλασικοί αποσκληρυντές. Απαιτείται αντικατάσταση του ειδικού στοιχείου επεξεργασίας νερού μετά από ορισμένη κατανάλωση νερού.

Η
Ηλεκτρολύτης
Χημική ένωση, όπως π.χ. οξύ, βάση, άλας, που έχει κύρια χαρακτηριστική ιδιότητα τα διαλύματά της ή τα τήγματά της να μας δίνουν κατιόντα και ανιόντα. ...

Iσχυρός ηλεκτρολύτης: όλα τα μόρια οξέως (ή βάσεως) ελευθερώνουν Η+ (ή ΟΗ-). Ασθενής ηλεκτρολύτης: μερικά μόνο μόριά οξέως (ή βάσεως) ελευθερώνουν Η+ (ή ΟΗ-).

Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλύματος
Είναι μία μαθηματική έκφραση της ικανότητας ενός υδατικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. ...

Εξαρτάται από την παρουσία ιόντων, το σθένος τους, την κινητικότητα τους, τη συγκέντρωσή τους, τη θερμοκρασία, το ιξώδες του διαλύματος και το μέγεθος της διαφοράς δυναμικού με την οποία γίνεται η μέτρηση.

Θ
Θολότητα
Μία από τις οργανοληπτικές παραμέτρους του νερού που οφείλεται σε κολλοειδείς ανόργανες ή οργανικές ύλες που αιωρούνται. ...

Νερό που είναι θολό πρέπει να ελεγχθεί για ρύπανση. Επίσης τα αιωρούμενα στερεά καθιζάνουν και δημιουργούν προβλήματα στις σωληνώσεις και στις δεξαμενές. Κατανάλωση θολού νερού μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία. Η απολύμανση του πόσιμου νερού δεν είναι αποτελεσματική αν υπάρχει θολότητα, διότι πολλοί παθογόνοι οργανισμοί εγκλωβίζονται στα σωματίδια που αιωρούνται και προστατεύονται από το απολυμαντικό. Επίσης τα σωματίδια μπορεί να απορροφήσουν επιβλαβείς οργανικές ή ανόργανες ουσίες. Η θολότητα υποδεικνύει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της φίλτρανσης. Το πόσιμο νερό που καταναλώνουμε πρέπει να είναι διαυγές.

Θειϊκά
Τα θειϊκά ανήκουν στις φυσικοχημικές παραμέτρους του νερού και υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στα φυσικά νερά. ...

Τα θειϊκα άλατα του ασβεστίου, μαγνησίου και νατρίου σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 700mg∕l, δίνουν στο πόσιμο νερό δυσάρευστη γεύση. Συμβάλλουν στη διάβρωση των σωλήνων.

Ι
Ιόν
Ονομάζεται το άτομο ή σύνολο ατόμων που φέρουν ηλεκτρικό φορτίο, δηλαδή που έχουν έλλειμα ή περίσσεια ηλεκτρονίων. ...
Ιοντοανταλλακτική ρητίνη
Ειδική ρητίνη που χρησιμοποιείται για την αποσκλήρυνση του νερού. ...

Περιέχεται στις στήλες των αποσκληρυντών και είναι φορτισμένη με ιόντα νατρίου. Όταν το νερό περνά από την ειδική αυτή ρητίνη, κατακρατώνται τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που περιέχονται σε αυτό και αντικαθιστώνται με τα ιόντα νατρίου που απελευθερώνονται. Οι ριτήνες αυτές όταν κορεστούν, μπορούν πολύ εύκολα να αναγεννηθούν και να αποκτήσουν την αρχική τους ικανότητα απιονισμού ή να αντικατασταθούν από νέες.

Ιοντο-ανταλλαγή
Μέθοδος που χρησιμοποιούν οι αποσκληρυντές νερού. ...

Το νερό περνά από στήλες ειδικής ρητίνης που κατακρατά τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που περιέχονται στο σκληρό νερό, αντικαθιστώντας τα με τα ιόντα νατρίου που απελευθερώνονται στο νερό.

Κ
Κάδμιο
Cadmium - Cd. Είναι ένα από τα τοξικότερα μέταλλα. ...

Σε μη ρυπασμένα νερά η συγκέντρωση του είναι κάτω από 1 μg/l. Πηγές του καδμίου στο νερό είναι τα βιομηχανικά απόβλητα και η διάβρωση των γαλβανισμένων σωλήνων. Σε συστήματα ύδρευσης, που τροφοδοτούνται με μαλακό νερό χαμηλού pH, μπορεί να βρεθούν υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου, επειδή αυτά τα νερά είναι πιο διαβρωτικά και η διαλυτότητά του καδμίου στο νερό εξαρτάται από το pH και τη σκληρότητα. Η παραμετρική τιμή είναι 5 mg∕l.

Κάλιο
Potassium - K. Είναι το 7ο στοιχείο σε αφθονία στη φύση και επομένως το μέταλλο αυτό βρίσκεται σε όλα τα φυσικά νερά. ...

Σπάνια όμως η περιεκτικότητα των πόσιμων νερών φθάνει τα 20 mg/l σε κάλιο. Δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Λ
Λεγιονέλα
Είναι μία οξεία λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το βακτηρίδιο legionella pneuphilia, προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα και εκδηλώνεται ως σοβαρή μορφή πνευμονίας με υψηλά επίπεδα θνησιμότητας. ...

Η μετάδοση της λεγιονέλας γίνεται με την εισπνοή ατμού, υγρασίας ή μολυσμένων σταγονιδίων που αιωρούνται στον αέρα και προέρχονται από μολυσμένο νερό που περιέχει λεγιονέλα. Η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωποι. Οι κυριότερες πηγές της νόσου είναι τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού με νερό σε μεγάλα κτίρια, εγκαταστάσεις-συσκευές που χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν νερό χωρίς καλή συντήρηση, καθαρισμό και απολύμανση, παλιές υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλειστές βρύσες για καιρό, ντους, πισίνες, jacuzzi, spa, λουτρά. Τα οικιακά κλιματιστικά (split -units) δεν αποτελούν κίνδυνο. Το βακτηρίδιο μπορεί εύκολα να πολλαπλασιαστεί και να αποικήσει συστήματα κρύου και ζεστού νερού και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν νερό.

Η λεγιονέλα αντιμετωπίζεται με φίλτρα υπερδιήθησης (ultrafiltration) που εγκαθίστανται στο ντους του λουτρού ή με χημικά μέσα εντός των κλειστών κυκλωμάτων στα οποία εμφανίζεται και αναπτύσσεται.

Λάμπες UV
Ειδικές λάμπες υδραργύρου που χρησιμοποιούνται στα συστήματα απολύμανσης του νερού με τη μέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). ...

Η ακτινοβολία αυτή είναι ικανή να καταστρέψει όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς και βακτηρίδια που εκτίθενται σ’ αυτήν. Οι λάμπες μπορεί να είναι είτε μονοχρωματικές (λάμπες χαμηλής πιέσεως) είτε πολυχρωματικές (λάμπες μέσης πίεσης). Τα συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας για καθαρισμό και αποστείρωση του νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους ή και σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού.

Μ
Μαγγάνιο
Manganese - Mn. Δεν έχουν διαπιστωθεί βλαβερές συνέπειες στην υγεία από πόσιμο νερό που περιέχει μαγγάνιο. ...

Θεωρείται από τα λιγότερο τοξικά στοιχεία για τον άνθρωπο. Η απορρόφησή του στον οργανισμό συνδέεται άμεσα με την απορρόφηση του σιδήρου. Υψηλές συγκεντρώσεις στο νερό προκαλούν δυσάρεστη γεύση. Το μαγγάνιο προκαλεί λεκέδες στα υφάσματα σε πλυντήρια και υφαντήρια. Διευκολύνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στα δίκτυα, με αποτέλεσμα αύξηση της θολότητας, δημιουργία οσμών και επικαθήσεων. Η παραμετρική τιμή είναι 50 mg∕l.

Μαγνήσιο
Magnesium - Mg. Είναι σε αφθονία στη φύση (8ο σε σειρά) και είναι από τα συνηθισμένα συστατικά των φυσικών νερών. ...

Τα άλατά του μαζί με του ασβεστίου αποτελούν την ολική σκληρότητα του νερού και όταν θερμανθούν σχηματίζουν επικαθήσεις στις σωληνώσεις και τους λέβητες. Νερά με συγκεντρώσεις μαγνησίου μεγαλύτερες από 125 mg/l μπορεί να έχουν καθαρτικές και διουρητικές ιδιότητες. Δεν υπάρχει όριο.

Μικρό
Micron - Μονάδα μέτρησης της ικανότητας φίλτρανσης, ίση με ένα εκατομμυριοστό του μέτρου. ...

Όσο μικρότερος ο αριθμός, τόσο ισχυρότερο το φίλτρο και μεγαλύτερη η ικανότητα φίλτρανσης.

Μέταλλα
Ανόργανα άλατα απαραίτητα για την κανονική ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού. ...

Βρίσκονται στο νερό αλλά και στις τροφές. Χρησιμοποιούνται σαν οικοδομικά υλικά και ρυθμίζουν πολλές εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού (πηκτικότητα αίματος, ρύθμιση των καύσεων, συμμετοχή στην δημιουργία κατάλληλης οσμωτικής πίεσης στα κύτταρα και τους ιστούς). Είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σύστασης των υγρών του σώματος και αποτελούν τμήμα των ενζύμων και πρωτεϊνών του σώματος. Αποτελούν βασικά συστατικά των οστών και δοντιών. Χωρίζονται σε ανόργανα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

Ν
Νάτριο
Sodium - Na. Είναι βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Τα άλατα νατρίου βρίσκονται σε όλες τις τροφές και το πόσιμο νερό. ...

Λόγω της αφθονίας του στη φύση (6ο κατά σειρά) περιέχεται σε όλα τα φυσικά νερά σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 1-500 mg/l. Στα πόσιμα νερά δεν υπερβαίνει τα 20 mg/l, εκτός των περιπτώσεων που έχει γίνει αποσκλήρυνση με τη μέθοδο της ιοντοανταλλαγής σε νερά με μεγάλη σκληρότητα. Η ενδεικτική παραμετρική τιμή είναι 250 mg∕l. Σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 200 mg/l επηρεάζει τη γεύση του νερού.

Νανοκρύσταλλοι
Σε νανοκρυστάλλους μετατρέπονται τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που περιέχονται στο νερό, μέσω της τεχνολογίας διπόλων που χρησιμοποιούν οι μονάδες εναλλακτικής προστασίας από άλατα AQA Total Energy. ...

Μεταβάλλουν τις ηλεκτροχημικές ιδιότητες των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου έτσι ώστε να αποτρέπεται ο σχηματισμός αλάτων και η δημουργία επικαθήσεων.

Ο
Όζον
Μία ένωση οξυγόνου, η οποία χρησιμοποιείται χάρη στην απολυμαντική της δράση τόσο στην ιατρική όσο και τη βιομηχανία. ...

Κατά τον καθαρισμό μολυσμένου νερού ή για καθαρό πόσιμο νερό, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται μία υψηλή συγκέντρωση όζοντος, η οποία διοχετεύεται στο νερό. Το όζον είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο και επιπλέον βρίσκει πολλαπλή εφαρμογή στην ιατρική (οζονοθεραπεία και ιατρικό όζον).

Είναι από τα ισχυρότερα οξειδωτικά και έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον αριθμό των βακτηρίων και των άλλων μικροοργανισμών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εξαιτίας των εξαιρετικών απολυμαντικών και οξειδωτικών ιδιοτήτων του, χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του πόσιμου νερού με επιτυχία εδώ και χρόνια σε Ευρώπη και Αμερική, τόσο στον καθαρισμό υδάτων δικτύων όσο και υδάτων ιδιωτικών αρτεσιανών πηγαδιών, αλλά και για τον καθαρισμό εμφιαλωμένων νερών.

Οζονισμός
Είναι μια επεξεργασία του νερού που γίνεται με τη χρήση του περιβαλλοντικού αέρα και του ηλεκτρισμού, χωρίς καθόλου πρόσθετα. ...

Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή νερού καθαρού, διαυγούς, άοσμου και σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένου από παθογόνα μικρόβια και χημικούς ρυπαντές. Εφόσον μετατρέπεται στη συνέχεια ξανά σε οξυγόνο, είναι απολύτως φυσικό και δεν αφήνει κανένα κατάλοιπο γεύσης, χημικό παράγωγο ή κάποιο ορατό ίχνος στο νερό, μετά την επεξεργασία.

Οξύ
Οξύ γενικά καλείται κάθε ουσία που απελευθερώνει ιόντα υδρογόνου όταν διαλυθεί σε νερό. ...

Ένα οξύ περιέχει ιόντα υδρογόνου και ιόντα αμετάλλων, όπως το νιτρικό οξύ (HNO3).

Σ
Σίδηρος
Iron - Fe. Yπάρχει κυρίως σε υπόγεια νερά, που διέρχονται από πετρώματα πλούσια σε άλατα σιδήρου. ...

Συνεχής κατανάλωση νερού με υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου, μπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο, και ιδιαίτερα στα παιδιά, βλάβες στους ιστούς (αιμοχρωμάτωση). Ο σίδηρος δίνει στο νερό γεύση που είναι ανιχνεύσιμη σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις και προκαλεί προβλήματα στα πλυντήρια και υφαντήρια (δημιουργούνται λεκέδες στα υφάσματα) και στους αγωγούς διανομής νερού (ευνοείται η ανάπτυξη βακτηριδίων και δημιουργούνται επικαθήσεις). Η παραμετρική τιμή είναι 200 mg∕l.

Σκληρότητα
Η σκληρότητα του νερού εκφράζει το σύνολο των διαλυμένων αλάτων ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg) και εξαρτάται από τα πετρώματα που έχει περάσει το νερό. ...

Διακρίνεται σε ανθρακική που οφείλεται στα όξινα ανθρακικά άλατα και στην μη ανθρακική που οφείλεται στα υπόλοιπα άλατα (χλωριούχα, θειικά, νιτρικά, ανθρακικά). Μεγάλες τιμές σκληρότητας δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Το σκληρό νερό δεν έχει καλή γεύση και δημιουργεί επικαθήσεις αλάτων στις σωληνώσεις και τις συσκευές. Νερό με σκληρότητα έως και 500 mg/l CaCO3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο, αλλά οι πιο καλές τιμές είναι μεταξύ 80 και 150.

Υ
Υπερφίλτρανση
Τεχνολογία φίλτρανσης που διασφαλίζει καθαρό νερό, χωρίς να αφαιρεί τα πολύτιμα ιχνοστοιχεία του. ...

Τα συστήματα υπερφίλτρανσης λειτουργούν με τεχνολογία μεμβρανών, οι οποίες απαλλάσσουν το νερό από κάθε βλαβερό στοιχείο. Εξουδετερώνουν παθογόνους μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, κύστες, κρυπτοσπορίδια), φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα, ενώ το νερό παραμένει ισορροπημένο και ωφέλιμο.

Υπεριώδης ακτινοβολία
Η ακτινοβολία UV είναι η πιο οικολογική μέθοδος απολύμανσης και χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ευρέως στα φίλτρα πόσιμου νερού. ...

Η πλήρης απολύμανση μπορεί να επιτευχθεί εκθέτοντας το νερό για μερικά δευτερόλεπτα  σε υπεριώδες φως που εκπέμπεται από ειδικούς λαμπτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι τους ή και σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές και συστήματα (π.χ. ενεργός άνθρακας). Η ακτινοβολία UV είναι ικανή να καταστρέψει ή να αδρανοποιήσει όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς και βακτηρίδια που εκτίθενται σ’ αυτή προσβάλλοντας το DNA, τα ένζυμα και τις πρωτεΐνες των μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται ή να εμποδίζεται η ανασύνθεση του DNA. Λειτουργεί χωρίς πρόσθεση επικίνδυνων χημικών και δεν διαφοροποιεί το pH, την οσμή, τη γεύση και τη χημική σύνθεση του νερού.

Φ
Φίλτρο σημείου χρήσης
Φίλτρο που εγκαθίσταται κοντά στη βρύση του πόσιμου νερού. ...

Τοποθετείται συνήθως κάτω από τον πάγκο του νεροχύτη και φιλτράρει το νερό τοπικά στην κουζίνα. Τα φίλτρα που σχεδιάζει και κατασκευάζει η BWT, συνδυάζουν τεχνολογίες ενεργού άνθρακα και υπερφίλτρανσης. Ο ενεργός άνθρακας κατακρατά χλώριο, χρωστικές ουσίες, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και λοιπές επιβαρυντικές οργανικές ενώσεις και απομακρύνει τις οσμές ενώ η μεμβράνη υπερφίλτρανσης κατακρατά τους παθογόνους μικροοργανισμούς όπως μικρόβια, ιούς, βακτήρια.

Φίλτρανση
Μέθοδος επεξεργασίας νερού που εξασφαλίζει με αξιόπιστο τρόπο νερό χωρίς επικίνδυνες μολυσματικές ενώσεις. ...

Τα φίλτρα νερού χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα και είναι ο απλούστερος και οικονομικότερος τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Κατακρατούν και απομακρύνουν από το νερό αιωρούμενα σωματίδια, παθογόνους μικροργανισμούς και επιβλαβείς χημικές ενώσεις. Είναι απαραίτητα για καθαρό και ασφαλές νερό, αλλά και για την προστασία των υδραυλικών δικτύων και των συσκευών.

Φώσφορος
Phosphorus - P. Όλες οι ενώσεις του συναντώνται στα νερά είτε διαλυμένες, είτε σαν σωματίδια είτε στο σώμα των υδρόβιων οργανισμών. ...

Όπως και το άζωτο, είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των αλγών και η περιεκτικότητά του στα νερά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον ευτροφισμό των επιφανειακών νερών. Η μεγαλύτερη ποσότητα ανόργανου φωσφόρου οφείλεται στα ανθρώπινα λύματα και προέρχεται από τη διάσπαση των πρωτεϊνών κατά τον μεταβολισμό. Επίσης υπάρχει σε απορρυπαντικά και φωσφορικά λιπάσματα. Μικρά ποσά φωσφορικών εισέρχονται στα δίκτυα από την επεξεργασία του νερού, όπου χρησιμοποιούνται για να εμποδιστεί η διάβρωση στις σωληνώσεις και τις επικαθήσεις στους λέβητες. Δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στην υγεία.

Χ
Χλώριο υπολειμματικό
Είναι ένα ισχυρό και ευρέως διαδεδομένο μέσο απολύμανσης του νερού που εξουδετερώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς. ...

Η παράμετρος του υπολειμματικού χλωρίου πρέπει να μετράται σε νερά που χλωριώνονται. Η τιμή του μας δείχνει αν η χλωρίωση που γίνεται είναι επαρκής. Κατά την χλωρίωση προστίθεται στο νερό ποσότητα χλωρίου αρκετή ώστε να καταστραφούν τα παθογόνα μικρόβια και να παραμείνει ελεύθερο χλώριο για να μη μολυνθεί το νερό μέσα στις σωληνώσεις. Το χλώριο δίνει στο νερό κακή οσμή και αλλοιώνει τη γεύση του. Οι μικρές ποσότητες χλωρίου στο πόσιμο νερό εξαφανίζονται με το γαστρικό υγρό και επομένως είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο. Οι μεγάλες ποσότητες προκαλούν ερεθισμό του στόματος και του λάρυγγα. H χλωρίωση του νερού πρέπει να γίνεται σωστά και να παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να φθάνουν στους καταναλωτές μικρά μόνο ποσά χλωρίου. Όταν το χλώριο αντιδρά με οργανικές ουσίες (π.χ. λιπάσματα αγροτικών καλλιεργειών), δίνει ενώσεις που έχουν επιβλαβή δράση στον οργανισμό μας.

Χαλκός
Copper - Cu. Είναι βασικό στοιχείο στον ανθρώπινο μεταβολισμό. Λόγω της διάβρωσης των χάλκινων σωληνώσεων, σημαντικές ποσότητες χαλκού διαλύονται στο πόσιμο νερό. ...

Αν το νερό μείνει στάσιμο 12 ώρες στις σωληνώσεις, η συγκέντρωση χαλκού μπορεί να υπερβεί τα 20 m/g. Γι’ αυτό το λόγο η Υγειονομική Διάταξη αναφέρει δύο ενδεικτικά επίπεδα: στην έξοδο των εγκαταστάσεων και μετά από ηρεμία 12 ωρών στις σωληνώσεις. Ο χαλκός προσδίδει χρώμα και στυπτική γεύση στο πόσιμο νερό. Δημιουργεί λεκέδες στα υφάσματα και στα είδη υγιεινής. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί βλάβες στην υγεία. Η ενδεικτική παραμετρική τιμή είναι 2 mg∕l.

Ψ
Ψευδάργυρος
Zinc - Zn. Είναι σημαντικό στοιχείο για τον άνθρωπο και τα ζώα. Πηγές ψευδάργυρου στο νερό είναι η διάβρωση των γαλβανισμένων σωλήνων και τα απόβλητα μεταλλείων και επιμεταλλωτηρίων. ...

Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 5 mg/l προσδίδουν χρώμα και στυπτική γεύση στο πόσιμο νερό. Δεν έχουν παρατηρηθεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Δευτέρα - Παρασκευή 9 π.μ. έως 6 μ.μ.
Τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε σας ανάγκη!
Για ο,τιδήποτε θέλετε να μάθετε σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9 π.μ. - 6 μ.μ.
Επικοινωνήστε μαζί μας 210 92 11 600
Εγγραφείτε εδώ για να λαμβάνετε
το newsletter μας και να μαθαίνετε πρώτοι
όλα τα νέα και τις ειδικές προσφορές μας.